پروژه های کلید در دست

انجام کلیه بخش های فنی، تدارکات و عملیات ساخت در یک پروژه روش EPC خوانده می شود. اما راهکارها و روش هایی گوناگون در انجام  طراحی و ساخت فضاهای تولید دارو با روش EPC به کار گرفته می شود تا تأمين کننده کلیه احتیاجات ساخت و ساز در يک پروژه دارویی گردد.

در انجام یک پروژه داروئی به روش  EPC، لیروک  کلیه فعالیت های مورد نیاز برای انجام مجموعه ای کامل را در اختیار می گذارد که مشتمل بر موارد زیر است:

  • فنی و مهندسی
  • مدیریت پروژه
  • تدارکات
  • ساخت و ساز
  • معتبر سازی

از مزایای اصلی روش کلید در دست، ارتباط  کارفرما با تنها یک شرکت مجری در انجام پروژه خود خواهد بود. ایجاد هماهنگی میان بخش های طراحی، تدارکات، عملیات ساختمانی و سایر امور فقط تحت پوشش يک مرجع و آن هم لیروک قرار می گیرد. همان طور که پیش از این گفته شد زمانی که مجموعه لیروک کلیه فعالیت ها در بخش های گوناگون پروژه را تحت پوشش قرار می دهد و از آن جایی که این مجموعه کاملا بر طراحی، روش مدیریت، برنامه زمانبندی پروژه، تدارکات، عملیات ساختمانی و مسئله معتبر سازی تسلط دارد، موقعیتی فوق العاده برای کارفرما خواهد بود تا با خیالی آسوده تمامی مسئولیت ها را بر دوش تیمی متخصص گذارد.

خدمات لیروک در روش کلید در دست مجددا بر حضور یک مسئول  مشخص در طراحی و در اجرای  پروژه ها تاکید دارد. تکمیل و توسعه طراحی جزئیات در نقشه ها و مشخصات، تدارک لوازم و ادوات، مواد و مصالح، عملیات ساخت و ساز، نصب و تست سیستم، و در برخی موارد اجرای جزئی و یا کلی مراحل معتبر سازی در مسئولیت های پیمانی لیروک  قرار خواهد گرفت. 

این روش از نظر اغلب مشتریان لیروک  دلخواه بوده است چرا که منجر به اتمام سریع و يکپارچه پروژه های ایشان شده است. 

فلسفه ی برخورداری از یک طراح و یک مجری واحد، منجر به اجرای همزمان قسمت های مختلف پروژه با هم پوشانی های زمانی بالا، به جای اجرای مرحله ای آن خواهد شد که در بسیاری از طرح هايی که به صورت طراحی، مناقصه و اجرا بصورت مجزا و با افراد مختلف انجام می گردد، ارجحیت اقتصادی یک روش کلید در دست را نشان می دهد.

لیروک هم چنین توانایی ارائه بخشی و یا کلیه فعالیت های اجرای یک پروژه  کلید در دست را درون خود با تکیه بر نیروی ماهر صنعتگر  دارا می باشد. از این طریق لیروک مانع از هدر رفتن زمان در طراحی، تدارکات، عملیات ساخت و ساز، نصب و حتی معتبر سازی به دلیل حذف چرخه مناقصه- مزایده اغلب فعالیت ها می گردد.

 

فهرست