خدمات فنی و مهندسی

رمز موفقیت در هر پروژه ای برنامه ریزی و طراحی  صحيح مهندسی است. مهمترین بخش کار در تاسیسات داروئی طراحی مناسب و مطلوب پس از امکان سنجی طرح می باشد.

یک “فاز مفهومی” خوب آمیزه ایست از اصول فنی و مهندسی منطبق بر اصول علمی و  یک طراحی واضح  و دقیق از جزئیات، که تضمین کننده موفقیت در بخش اجرا می باشد.

لیروک با تکیه بر تجارب گسترده در زمینه انواع گوناگون صنایع دارویی و بایو فارما و هم چنین بهره مندی از طراحان متخصص و تیم مهندسین مجرب، کلیه مراحل و ملزومات طراحی و اجرای پروژه های فضاهای تولید دارو را تحت پوشش قرار داده است.

به کارگیری روش های مهندسی قوی کامپیوتری و نرم افزارهای پیشرفته طراحی و مدل سازی منجر به بالا بردن توانایی های لیروک در سطحی مناسب و منطبق بر استانداردهای جهانی در این زمینه شده است

فهرست