دریچه های خورشیدی

برای تامین هوای مورد نياز و تعداد دفعات تعويض هوا به درون اتاق ها و تخلیه هوا ازداخل  اتاق تمیز دریچه و شبکه های ویژه مورد استفاده قرار می گیرند تا بهترین پارامتر های فیزیکی  برای هوای در گردش حاصل گردد.

اتاق های تمیز تولید دارو در  پایین تر از درجه تميزی B، روش مرسوم  متداولی از ترکیب مناسبی از هوای تمیز ورودی با هوای غیر تمیز داخل اتاق مورد استفاده قرار می گیرد که اساس کار در چنین سیستمی بر مبنای رقیق سازی هوا است.

برای داشتن ترکیبی عالی و رقیق شده درون یک اتاق تمیز، جهت و سرعت جریان هوای ورودی دارای اهمیت بسيار است.

دریچه های خورشیدی لیروک مسیر مناسبی برای هوای ورودی در مقطع  ورود فراهم کرده تا سرعت و جهت مورد نیاز برای مخلوطی عالی ایجاد گردد.

استفاده از تیغه های خود- نگهدارنده که با برش و خمکاری درسطح خود هر دریچه تهیه شده اند و سيستم يکپارچه ای را با بدنه دريچه ايجاد نموده است، یک راه حل برای داشتن جریان هوای عالی به داخل اتاق تمیز هستند. بعلاوه مزیت دیگر این دریچه ها حذف بخش های ناخواسته دريچه های مدل قديمی تر موجوداست که تمیز کردن دریچه های خورشیدی لیروک را ساده و آسان ساخته است.

دریچه های برگشت نیز ساده تهیه شده اند به گونه ای که با در نظر گرفتن سرعت روی سطح دریچه و انجام محاسبات دقيق برای بدست آوردن  تعداد و اندازه سوراخ های لوبيائی روی سطح آن امکان حرکت ملایم هوا از روی دريچه ها برای ممانعت از ايجاد هر صدای اضافی برای حفظ سطح مطلوب صدا داخل اتاق در حد امکان فراهم آيد.

اندازه باکس ها و شرایط پارتیشن بندی دیوارها و سقف لیروک در اتاق های تمیز به صورتی است که بعد از نصب، هم سطحی نهایی قطعات دريچه با سطح پانل ها و ساير ادوات و ملحقات کاملا” بدست خواهد آمد.

دریچه های خورشیدی  و دریچه های برگشت لیروک در سه اندازه مختلف تولید می شوند:

۷۰۰×۷۰۰ میلی‌متر 

۵۲۵×۵۲۵ میلی‌متر 

۴۳۵×۴۳۵ میلی‌متر 

 
فهرست