فیلتر باکس های هپا

کلید اصلی دستیابی به هوای تميز در فضاهای تولید دارو انتخاب روش صحیح فیلتراسیون می باشد. 

طرح و سناریوهای گوناگونی برای رسیدن به درجات تمیزی مختلف اتخاذ می گردد اما در نهایت عنصر اصلی در هر طرح، یکپارچگی بين فیلتر هپای نهایی و فیلتر باکس آن در هوای ورودی روی سقف اتاق ها است.

لیروک چهارچوب بسیار ساده و کارآمدی برای ساخت فیلتر باکس های هپا تهیه کرده است که هم زمان یکپارچگی نصب فیلتر ها در فیلتر باکس ها هم چنین يکپارچگی بين فیلتر باکس ها و پانل های سقفی اتاق را طی نصب تضمین می نمايد.

پيچ های نگهدارنده  فیلتر از جنس قولاد ضد زنگ که واشرفیلتر ها را به صورتی فشرده در محل نشست آن داخل فیلتر باکس، نگه می دارد نیز سبب ایجاد اطمینان در ایجاد چنین یکپارچگی درهر دو اين عناصر مهم می شود.

شايان ذکر است فیلتر باکس های لیروک می تواند هم از صفحات فلزی اندود وهم  از بدنه فولادی ضد زنگ (استیل) ساخته شود.

در صورت سفارش مشتری طراحی فيلتر باکس ها می تواند بگونه ای باشد که امکان تعویض فیلتر ها هم از داخل و هم از خارج اتاق ها فراهم شود.

از آن جا که فیلتر باکس های هپا به سیستم پارتیشن بندی لیروک متصل می شوند برای نصب سریع و آسان بصورت پيش ساخته در چند اندازه دسته بندی شده اند تا کلیه محدوده ی جریان هوای مورد نیاز را مطابق طراحی های گوناگون تحت پوشش قرار دهند و هم زمان ۱۲ اندازه مختلف فیلترهای هپای استاندارد را پوشش دهند.را  هستند:

۹۰×۳۴۵×۳۴۵ میلی‌متر

۱۱۰×۳۴۵×۳۴۵ میلی‌متر

۱۵۰×۳۴۵×۳۴۵ میلی‌متر

۲۹۲۰×۳۴۵×۳۴۵ میلی‌متر

۹۰×۴۳۵×۴۳۵ میلی‌متر

۱۱۰×۴۳۵×۴۳۵ میلی‌متر

۱۵۰×۴۳۵×۴۳۵ میلی‌متر

۲۹۲×۴۳۵×۴۳۵ میلی‌متر

۹۰×۶۱۰×۶۱۰ میلی‌متر

۱۱۰×۶۱۰×۶۱۰ میلی‌متر

۱۵۰×۶۱۰×۶۱۰ میلی‌متر

۲۹۲×۶۱۰×۶۱۰ میلی‌متر

البته ابعاد خاص می تواند بنا بر سفارش تهیه گردند و فیلتر باکس های هپا می توانند برای هوای رفت و برگشت برروی سقف و دیوار استفاده شوند.

فهرست