گرم کننده های برقی کانالی

برای دستیابی به دمای مورد نظر و رطوبت دلخواه در اتاق ها، با توجه  بار گرمایی گوناگون اسفاده از گرم کننده کانالی ضروریست.

انواع گوناگون گرم کننده های کانالی در سیستم کانال کشی استفاده می شود اما لیروک استفاده از گرم کننده های الکتریکی کانال را به دلیل سهولت در نصب، سهولت کنترل و سهولت توزیع نیرو ترجیح می دهد.

هیترهای الکتریکی لیروک دارای مشخصات زیر هستند:

  • هيترها منطبق بر نیازمندی های سیستم تهویه هوا طراحی و ساخته می شوند.
  • اجزای گرمایی کویل، از ۸۰% نیکل، ۲۰% کروم تشکيل شده است.
  • قاب گرم کننده ها و جعبه های انتهایی از ورق گالوانيزه يا استیل ضد زنگ هستند.
  • ولتاژ، فاز و مرحله گرمایی مشخص شده است.
  • کلیه گرم کننده های سه فاز دارای مراحل موازی و متعادل  هستند.
  • تمام سیم کشی های داخلی از سیم های مسی هستند.
  • هر دونوع  گرم کننده های برقی گرد و یا مستطیلی قابل ارائه است.
  • محدوده برق مورد نیاز گرم کننده ها از ۱/۰ کیلووات تا ۵ کیلو وات قابل توليد است.
فهرست