جعبه های عبور

برای مرتبط کردن فضاهایی با کلاس تمیزی متفاوت و یا پارامتر های هوایی متفاوت معمولا از پس باکس ها استفاده می شود.البته پس باکس ها دارای دو نوع استاتيک و ديناميک هستند که پس باکس های ديناميک اغلب مابین دو محدوده ای که دارای کلاس درجه تمیزی متفاوتی در اتاق های تمیز هستند قرار می گیرند

لیروک پس باکس های استاتيک و ديناميک در ابعاد گوناگون، با بدنه ای کاملاً از جنس فولاد ضد زنگ( استیل) را تولید می کند که  دارای تجهیزات زیر می باشند: 

  • محل نشست فیلتر هپا جهت نصب یکپارچه فيلتر در پس باکس های ديناميک
  • اتصال مناسب به سیستم هواساز برای پس باکس های ديناميک
  • در صورت سفارش پس باکس های ديناميک بوصرت ایستاده نيز تولید می شوند
  • درها مجهز به شيشه تک جداره يا دو جداره
  • درهای مجهز به شیشه ایمنی در صورت سفارش
  • سيستم اينترلاک درها
  • لامپ یو وی در کانال هوا در صورت سفارش
  • لامپ های فلورسنت با عمر طولانی
  • نشانگر ساعات کاری دستگاه
فهرست