تماس

 • آدرس:
 • دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید گمنام، خیابان جهان‌آرا، خیابان هفدهم، پلاک ۲۳
 • تلفن: ۸۸۶۳۹۵۰۴ ۰۲۱ و ۸۸۶۳۹۴۰۷ ۰۲۱
 •  فکس: ۸۸۳۳۶۲۴۶ ۰۲۱
 • کارخانه: اتوبان کرج-قزوین , شهرک صنعتی کاسپین ۲
 • تلفن: ۱۴-۰۲۸۳۲۸۸۴۰۱۰
 • ایمیل: info@lirokco.com
شما می‌توانید از فرم زیر برای ارسال پیام به لیروک استفاده کنید:</article
 • دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید گمنام، خیابان جهان‌آرا، خیابان هفدهم، پلاک ۲۳
 • تلفن: ۸۸۶۳۹۵۰۴ ۰۲۱ و ۸۸۶۳۹۴۰۷ ۰۲۱
 •  فکس: ۸۸۳۳۶۲۴۶ ۰۲۱
 • کارخانه: اتوبان کرج-قزوین , شهرک صنعتی کاسپین ۲
 • تلفن: ۱۴-۰۲۸۳۲۸۸۴۰۱۰
 • ایمیل: info@lirokco.com
فهرست