ساخت

عمليات ساختمانی به طور طبیعی فعالیت تمیزی نیست. در حقیقت بخش بزرگی از فعالیت های ساخت و ساز در محیطی صورت می گیرد که منجر به از بین رفتن شرایط تمیزی می گردد.  

در ساخت و ساز تاسیسات دارویی بسیارمهم است که تمامی پیمانکاران و کارکنان سایت با اصول GMP آشنا بوده، از طرف دیگر آن را طی مراحل ساخت و ساز درک  و احساس کنند و مبادرت به اقدامات ضروری جهت کاستن از شدت اثرات فعاليت های آلوده کننده، بزنند.

همان طور که پیش از این توضیح داده شد یک پروژه ساختمان تاسیسات دارویی یکی از پیچیده ترین پروژه ها در نوع خود می باشد به همین دلیل تنها درک  پیچیدگی قوانين GMP  برای ساخت مجموعه هایی از این دست کفایت نمی کند ، مسلماً سازنده می بایست کاملا بر تنوع و گستردگی فعالیت ها و سیستم های دارویی احاطه داشته، با آن ها آشنا باشد.

به طور قطع با توجه به تجربیات لیروک در طراحی و ساخت انواعی گوناگون از فضاهای تولید دارو و بیوفارما و البته درکی از اصول GMP، قادر به تأمین نظر مشتریان در در عملیات ساخت و ساز پروژه ها می باشد.

  • مدیریت کارگاه
  • نظارت بر افراد و کارکنان
  • نظارت بر پیمانکاران
  • نظارت بر پروژه
  • تدارکات
  • محاسبات
  • نظارت بر هزینه

 

انجام سایر مسئوليت ها و نظارت بر زیر مجموعه های فعال در پروژه، وظايفی است که لیروک برای دستیابی به بهترین نتیجه در بخش ساخت و ساز یک کارخانه ی داروسازی دنبال می کند.

فهرست