چراغ های مخصوص اتاق تميز

این یک واقعيت است که شرايط خاص فضاهای تمیز، چالش های فراوانی را پيش روی طراحان چراغ های مخصوص اينگونه فضاها قرار می دهد. چراغ فضای تمیز بر اساس کاربرد اتاق،  کلاس بندی و چيدمان  دريچه های هوا در سقف، متفاوت خواهد بود. در یک موقعیت ایده آل سیستم نور می بایست امکان روشنایی خوب برای  کار آسان و با دقت را فراهم کند و طوری طراحی شده باشد که در اثر ایجاد میدان الکترومغناطیس داخلی، آلودگی در آن راه نیابد و درون آن کاملا تمیز باشد. اما مهم تر از آن نیازمندی های روشنایی، امکانات ظاهری و ساختار نصب آن می بايد مد نظر قرار گيرد. 

چراغ های لیروک از بالا بر روی سقف نصب و پیچ می شوند و دارای بخش شیشه ای کاملا هوابند و غیر قابل نفوذ نسبت در سمت داخلی اتاق هستند. کلیه تعمیرات از بالای سقف بدون نیاز ورود تعمیرکاران به داخل اتاق تمیز صورت می پذیرد.

پس از اتصال شیشه به محل و سوار شدن چراغ از بالا بر روی آن، سيستم روشنائی کاملا همسطح  با سقف از درون اتاق تمیز حاصل خواهد شد.

تنها  چراغ تولید لیروک به ابعاد ۴۸۰×۴۸۰ میلی متر که در محلی به ابعاد ۵۰۰×۵۰۰ میلی متر فیکس می شود می باشد. از خصوصيات مهم اين سيستم اينستکه،  محل چراغ ها قبلا در طراحی سه بعدی و تولید پانل های سقف در بخش فنی پیش بینی شده است تا برشی ناخواسته برای تعبيه چراغ ها در محل صورت نپذيرد و امکان نصب چراغ ها بصورت کاملا” هم سطح با پانل سقف فراهم آيد.

چراغ ها بسته به تعداد لامپ ها دو نوع  مختلف هستند: 

۳۶×۳ وات 

۳۶×۲ وات 

که می تواند منطبق بر سطح مورد انتظار روشنائی و  بر اساس محاسبات شدت  نور توسط نرم افزار هایی نظیر DIALUX مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست